• 665000
  Acres:
  475 ±
  County:
  Jackson
  City/St:
  Eldorado, OK
  475
  1591114777
  1578514196
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $665,000
  farms ranches
  FarmsRanches
 • 720000
  Acres:
  320 ±
  County:
  Blaine
  City/St:
  Watonga, OK
  320
  1591114585
  1566244836
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $720,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 187500
  Acres:
  150 ±
  County:
  Major
  City/St:
  Fairview, OK
  150
  1591919002
  1591916943
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $187,500
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 72000
  Acres:
  80 ±
  County:
  Cimarron
  City/St:
  Boise City, OK
  80
  1578516251
  1578513901
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $72,000
  farms
  Farms
 • 285000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Blaine
  City/St:
  Okeene, OK
  160
  1580834414
  1580832728
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $285,000
  farms ranches
  FarmsRanches
 • 132000
  Acres:
  80 ±
  County:
  Beckham
  City/St:
  Retrop, OK
  80
  1580751839
  1570206029
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $132,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 132000
  Acres:
  80 ±
  County:
  Beckham
  City/St:
  Retrop, OK
  80
  1591114748
  1570207332
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $132,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 116000
  Acres:
  80 ±
  County:
  Beckham
  City/St:
  Retrop, OK
  80
  1591114747
  1570205625
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $116,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 650000
  Acres:
  200 ±
  County:
  Texas
  City/St:
  Texhoma, OK
  200
  1591114585
  1565802231
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $650,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 192000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Greer
  City/St:
  Mangum, OK
  160
  1591114582
  1564699783
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $192,000
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 169600
  Acres:
  212 ±
  County:
  Texas
  City/St:
  Goodwell, OK
  212
  1591114511
  1562706531
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $169,600
  farms undevelopedland
  FarmsUndeveloped Land
 • 335000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Alfalfa
  City/St:
  Jet, OK
  160
  1591114818
  1585021255
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $335,000
  farms huntingland recreationalland
  FarmsHunting LandRecreational Land
 • 279000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Grant
  City/St:
  Deer Creek, OK
  160
  1591114754
  1573267294
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $279,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 200000
  Acres:
  54 ±
  County:
  McIntosh
  City/St:
  Eufaula, OK
  54
  1591114305
  1555441982
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $200,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 295000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Kay
  City/St:
  Nardin, OK
  160
  1593017177
  1587489439
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $295,000
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 440000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Kay
  City/St:
  Newkirk, OK
  160
  1591114879
  1587481557
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $440,000
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 168000
  Acres:
  80 ±
  County:
  Kay
  City/St:
  Peckham, OK
  80
  1593096202
  1583375794
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $168,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 295000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Kay
  City/St:
  NewKirk, OK
  160
  1591123204
  1581693566
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $295,000
  farms huntingland recreationalland
  FarmsHunting LandRecreational Land
 • 180000
  Acres:
  80 ±
  County:
  Kay
  City/St:
  Braman, OK
  80
  1593096202
  1583353542
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $180,000
  farms huntingland recreationalland
  FarmsHunting LandRecreational Land
 • 360750
  Acres:
  195 ±
  County:
  Harper
  City/St:
  Harper, KS
  195
  1593870254
  1566335000
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $360,750
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 455000
  Acres:
  323 ±
  County:
  Prowers
  City/St:
  Holly, CO
  323
  1591114782
  1579734947
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $455,000
  farms ranches
  FarmsRanches
 • 370000
  Acres:
  412 ±
  County:
  Baca
  City/St:
  Walsh, CO
  412
  1591114900
  1590590369
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $370,000
  farms ranches
  FarmsRanches
 • 576000
  Acres:
  640 ±
  County:
  Baca
  City/St:
  Walsh, CO
  640
  1588265065
  1587566795
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $576,000
  farms ranches
  FarmsRanches
 • 192000
  Acres:
  320 ±
  County:
  Baca
  City/St:
  Walsh, CO
  320
  1590847375
  1590590145
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $192,000
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 850000
  Acres:
  320 ±
  County:
  Baca
  City/St:
  Walsh, CO
  320
  1591114774
  1576604660
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $850,000
  farms ranches commercialland
  FarmsRanchesCommercial Land
 • 1085000
  Acres:
  1,550 ±
  County:
  Bent
  City/St:
  Lamar, CO
  1550
  1591114779
  1578932614
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $1,085,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 486000
  Acres:
  231 ±
  County:
  Otero
  City/St:
  La Junta, CO
  231
  1591899759
  1579734744
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $486,000
  farms recreationalland lakefront
  FarmsRecreational LandLakefront
 • 1100000
  Acres:
  958.5 ±
  County:
  Colfax
  City/St:
  Raton, NM
  958.5
  1591114813
  1584546669
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $1,100,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 2920000
  Acres:
  480 ±
  County:
  Caddo
  City/St:
  Hinton, OK
  480
  1591114882
  1588004275
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $2,920,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 112000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Kiowa
  City/St:
  Haswell, CO
  160
  1579114430
  1561552166
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $112,000
  farms
  Farms
 • 560000
  Acres:
  560 ±
  County:
  Lincoln
  City/St:
  Limon, CO
  560
  1591114888
  1588964849
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $560,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 498000
  Acres:
  348 ±
  County:
  Pueblo
  City/St:
  Boone, CO
  348
  1591114308
  1556631670
  0
  Status:
  Under Contract
  Price:
  $498,000
  farms ranches horseproperty
  FarmsRanchesHorse Property
 • 2900000
  Acres:
  1,530 ±
  County:
  McKinley
  City/St:
  Ramah, NM
  1530
  1591114755
  1573574190
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $2,900,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 640000
  Acres:
  640 ±
  County:
  Roger Mills
  City/St:
  Leedey, OK
  640
  1593452462
  1570822247
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $640,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 900000
  Acres:
  640 ±
  County:
  Kiowa
  City/St:
  Sheridan Lake, CO
  640
  1591114797
  1581518945
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $900,000
  farms ranches
  FarmsRanches
 • 2600000
  Acres:
  1,300 ±
  County:
  Colfax
  City/St:
  Springer, NM
  1300
  1591919002
  1591916685
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $2,600,000
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 775000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Otero
  City/St:
  Rocky Ford, CO
  160
  1593117622
  1568900432
  0
  Status:
  Available
  Price:
  $775,000
  farms ranches horseproperty
  FarmsRanchesHorse Property
 • 2081571
  Acres:
  1,571 ±
  County:
  Union
  City/St:
  Folsom, NM
  1571
  1591114803
  1582821872
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $2,081,571
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 4989000
  Acres:
  1,800 ±
  County:
  Crowley
  City/St:
  Olney Springs, CO
  1800
  1591916460
  1591114128
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $4,989,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 128000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Pueblo
  City/St:
  Colorado City, CO
  160
  1582051260
  1582048855
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $128,000
  farms ranches undevelopedland
  FarmsRanchesUndeveloped Land
 • 447300
  Acres:
  639 ±
  County:
  Prowers
  City/St:
  Holly, CO
  639
  1593755378
  1588965122
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $447,300
  farms huntingland recreationalland
  FarmsHunting LandRecreational Land
 • 550000
  Acres:
  60 ±
  County:
  Otero
  City/St:
  Fowler, CO
  60
  1591114839
  1586798895
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $550,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 257000
  Acres:
  314 ±
  County:
  Prowers
  City/St:
  Holly, CO
  314
  1591114898
  1590522410
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $257,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 393000
  Acres:
  480 ±
  County:
  Prowers
  City/St:
  Holly, CO
  480
  1591114898
  1590522757
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $393,000
  farms ranches recreationalland
  FarmsRanchesRecreational Land
 • 472500
  Acres:
  675 ±
  County:
  Prowers
  City/St:
  Granada, CO
  675
  1591114806
  1583251106
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $472,500
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 1200000
  Acres:
  160 ±
  County:
  Franklin
  City/St:
  Pomona, KS
  160
  1591114813
  1584545820
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $1,200,000
  farms huntingland ranches
  FarmsHunting LandRanches
 • 80000
  Acres:
  77 ±
  County:
  Huerfano
  City/St:
  Walsenburg, CO
  77
  1593452462
  1593452007
  0
  Status:
  New Listing
  Price:
  $80,000
  farms recreationalland undevelopedland
  FarmsRecreational LandUndeveloped Land